Flexibel personeel neemt toe

Flexibel personeel is in het afgelopen jaar bij 30 procent van de bedrijven toegenomen en bij ruim de helft gelijk gebleven. Gemiddeld bestaat 19 procent van het huidige personele bestand uit flexibele medewerkers. Dit verschilt maar 2 procent met de gewenste omvang van 21 procent aan flexibele medewerker.

Speak Your Mind